Uslovi korišćenja

Osnovni podaci o privrednom društvu:

Poslovno ime: Discomaterijalizam doo 

Sedište: Admirala Geprata 14, 11000 Beograd

Delatnost: Snimanje i izdavanje zvucnih zapisa i muzike

MB: 21853518

PIB:113364989

Web adresa: rasmc.brainit.rs

E-mail: novakovicluka84@gmail.com

Tel: 0638684340

Žiro račun: 160-6000001661293-30, Banca Intesa

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa porudžbinom ili u slučaju reklamacija ili otkaza porudžbine kontaktirajte nas.

Ovi opšti uslovi korišćenja odnose se na korišćenje internet stranice rasmc.brainit.rs (u daljem tekstu: Dicomericijalizam doo prodavnica) i napisani su u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Uslovi uređuju funkcionisanje Discomaterijalizam doo prodavnice, te pravni odnos između Discomaterijalizam doo  (u daljem tekstu Trgovac ) i kupaca proizvoda, roba ili usluga (u daljem tekstu: Kupci).

Korišćenjem Discomaterijalizam doo prodavnice potvrđujete da ste saglasni sa uslovima korišćenja.

Smatra se da je ugovor o prodaji na daljinu zaključen između Trgovca i Kupca u trenutku kada Trgovac potvrdi porudžbinu i Kupac primi prvu elektronsku poruku o statusu svoje porudžbine.

 1. Šta je Discomaterijalizam doo prodavnica? ​​​​​​​Discomaterijalizam doo prodavnica je internet stranica namenjena prodaji promotivne robe Ramba Amadeusa
 2. Ponuda

Ponuda proizvoda na ​​​​​​​Discomaterijalizam doo prodavnici se zbog prirode poslovanja može povremeno menjati. Cene pojedinačnih proizvoda mogu biti redovne cene, akcijske cene, odnosno cene s popustima.

Fotografije, slike ili video materijal objavljeni u okviru ponude vlasništvo su Trgovca ili njegovih dobavljača i poslovnih partnera.

Fotografije, slike ili video materijal objavljeni u okviru ponude su isključivo simbolični i dati su samo radi obaveštenja, te mogu odstupati od realnog izgleda proizvoda. 

​​​​​​​Discomaterijalizam doo prodavnica prodaje proizvode putem interneta i prodaju vrši na teritoriji Republike Srbije. Proizvodi naručeni putem ​​​​​​​Discomaterijalizam doo prodavnice dostavljaju se isključivo na teritoriji Republike Srbije.

 

 1. Postupak registracije

Registrovani Kupac ima mogućnost odlaska na stranicu za odabir plaćanja bez ponovnog unošenja svojih ličnih podataka.

Da bi se registrovao na ​​​​​​​Discomaterijalizam doo prodavnici Kupac mora imati najmanje 18 godina.

Prilikom registracije i kreiranja svog naloga, Kupac unosi sledeće podatke: ime i prezime, e-mail, telefon i adresu za isporuku proizvoda. Nakon unosa navedenih podataka, Kupac dobija e-mail sa potvrdom o izvršenoj porudžbini i e-mail za potvrdu registracije . Kupac treba da izvrši potvrdu klikom na odgovarajuće polje u e-mailu i zatim da kreira lozinku.

​​​​​​​Discomaterijalizam doo prodavnica ne odgovara za tačnost podataka unetih od strane Kupca.

Ukoliko dođe do promene podataka, Kupac je dužan da ažurira svoj korisnički nalog.

Kao registrovan Kupac, nakon unošenja svog korisničkog imena i lozinke, Kupac u okviru svog korisničkog naloga ima uvid u trenutne i prethodne kupovine.

 

Kupovina u ​​​​​​​Discomaterijalizam doo prodavnici je moguća i bez registracije i kreiranja korisničkog naloga.

Kupac kupovinu može izvršiti i kao neregistrovani Kupac, kada je prilikom porudžbine neophodno da unese sve relevantne podatke za isporuku robe (ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i kontakt telefon).

 1. Naručivanje i isporuka

Kupovina putem ​​​​​​​Discomaterijalizam doo prodavnice moguća je za registrovane i neregistrovane Kupce.

Proizvodi se poručuju elektronskim putem. Pritiskom na dugme “Kupi”, odabrani proizvod se dodaje u potrošačku korpu.

 

Nakon zaključenja porudžbine na e-mail koji je Kupac ostavio kao kontakt, biće prosleđena potvrda da je porudžbina primljena od strane Trgovca. U tekstu ove potvrde, Kupcu će takođe biti dostavljen i link prema Obrascu za odustanak od ugovora link, kao i link prema ovim uslovima korišćenja. Ukoliko Kupac ne dobije ovakvu potvrdu, potrebno je da proveri ispravnost e-mail adrese koju je ostavio kao kontakt ili prijavi problem na email adresu : novakovicluka84@gmail.com

Trgovac zadržava pravo da u slučaju da postoji izvesna kontradiktornost ili nejasnoća u registrovanim podacima Kupca ili narudžbenici, pre dalje obrade iste, izvrši proveru podataka koje je Kupac naveo prilikom kreiranja porudžbine u cilju validacije istih i da kontaktira Kupca e-mailom ili telefonskim putem radi ispravljanja istih i što efikasnije realizacije isporuke naručenih proizvoda.

Trgovac takođe zadržava pravo da ukoliko nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporuči raspoložive od izabranih proizvoda. Kupac će biti obavešten e-mailom (ili telefonom) u vezi sa novonastalim izmenama isporuke preostalih proizvoda od strane Trgovca.

 

Trgovac zadržava pravo otkazivanja porudžbine usled tehničkih i drugih razloga, o čemu će Kupac biti obavešten putem e-maila koji je naveo prilikom registracije ili telefonom.

Po prijemu porudžbine i obavljenoj validaciji podataka o Kupcu ili porudžbini, Trgovac pristupa obradi porudžbine.

Trgovac pakuje robu za kupca i svaka pošiljka i njen sadržaj se evidentira i time potvrđuje da je roba iz magacina otišla ispravno spakovana i u neoštećenom stanju.

Kupac cenu plaća, a zajedno sa proizvodom mu se dostavlja i račun, obaveštenje i obrazac za odustanak .

Smatra se da je ugovor o prodaji na daljinu zaključen između Trgovca i Kupca u trenutku kada Trgovac potvrdi porudžbinu i Kupac primi prvu elektronsku poruku o statusu svoje porudžbine.

Kupac je lice čiji su podaci navedeni u porudžbini. Podatke o kupcu nije moguće izmeniti nakon slanja porudžbine.

 1. Cene proizvoda

Cene svih proizvoda istaknutih ​​​​​​​Discomaterijalizam doo prodavnici su unapred određene i iskazane su zajedno sa pripadajućim PDV-om. Cene važe za sve Kupce samo i isključivo za vreme trajanja ponude, samo na ovoj internet stranici i samo pod ovim Opštim uslovima.

Zadržavamo pravo izmena cena. Cene se zaokružuju na dva decimalna mesta.

 1. Načini plaćanja

Prilikom plaćanja poručenih proizvoda karticom,Kupac je dužan da plati i troškove dostave u skladu s cenovnikom Post Express usluga PTT SRBIJA  http://www.postexpress.rs/struktura/lat/cenovnik/cenovnik-unutrasnji-saobracaj.asp.

U slučaju plaćanja platnom karticom, trgovac zadržava pravo da pokrene proceduru slanja robe tek nakon što utvrdi priliv finasijskih sredstava od strane Kupca na svom računu.

 • Plaćanje platnim karticama

Poslednji korak plaćanja realizuje se na zaštićenoj web strani ChipCard-a. gde Kupac unosi podatke o svojoj platnoj kartici. Ukupna suma i broj pošiljke su automatski uneti i ne mogu se menjati. Ukoliko je došlo do neke greške u vezi sa transakcijom, Kupac će biti vraćen nazad na BP prodavnicu sa obaveštenjem o neuspešnoj transakciji.

 

„Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu”.

Trgovac se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za štetu koja može nastati Kupcu i/ili trećim licima usled neautorizovanog ili neovlašćenog korišćenja platne kartice, odnosno bilo koje zloupotrebe iste (ukradene platne kartice, korišćenje platne kartice bez znanja vlasnika iste i dr.). U navedenom slučaju Trgovac neće izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava.

Trgovac nije odgovoran za prekid internet konekcije ili nedostupnost procesora platnih kartica.

Trgovac će, u skladu sa važećim zakonskim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Kupcu, kao i o podacima o izvršenom plaćanju e/računa. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom i biće dostupni samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Trgovac neće koristiti navedene podatke o Kupcu u cilju dostave reklamnih obaveštenja svojih i/ili trećih lica, osim u slučaju da je Kupac dao svoju izričitu saglasnost za isto.

 • Uplatom na račun u banci ili pošti

Izborom plaćanja putem opšte uplatnice, Kupcu se na e-mail adresu dostavljaju sve potrebne informacije kako bi mogao da izvrši uplatu (račun banke, iznos, broj porudžbine). U ovom slučaju isporuka poručenih proizvoda će se izvršiti nakon evidentirane uplate.

Kupac sve reklamacije na izvršeno plaćanje može uputiti na e-mail adresu : novakovicluka84@gmail.com

 1. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu Trgovca.

 1. Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju!

 1. Dostava robe i eventualna ograničenja

Trgovac vrši isporuku na teritoriji cele Srbije, od vrata do vrata za sve porudžbine u saradnji sa kurirskom službom .

U roku od 24 h od prijema narudzbine Vas predmet će biti otpremljen u pošti.

Isporuka robe se ne vrši vikendom, državnim i verskim praznicima, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji.

Rok isporuke se može produžiti usled okolnosti koje su van uticaja Trgovca (slučajevi više sile, kvar, obustava rada kurirskih službi, saobraćajne gužve i nezgode, vremenski uslovi, praznici i dr.)

Rok isporuke takođe može biti produžen za vreme praznika usled povećanog obima posla.

Isporuka robe se vrši na adresu koju je Kupac naveo prilikom registracije ili na adresu koja je navedena u okviru polja “napomena” prilikom porudžbine.

Ukoliko Kupac ima problem sa dostavom robe, može kontaktirati Trgovca na e-mail adresu: novakovicluka84@gmail.com

 

 1. Reklamacije i povraćaj sredstava

10.1 Kupci koji se smatraju potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača

Kupac (potrošač u smislu Zakona o zaštiti potrošača) može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava pre svega u smislu nesaobraznosti robe, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.Trgovac je Kupcima (potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača) odgovoran za eventualnu nesaobraznost na robi u roku od dve godine od dana prelaska rizika za kupljene proizvode na Kupca, odnosno od dana izvršene isporuke proizvoda.


Ukoliko sa proizvodom kupljenim putem sajta ​​​​​​​Discomaterijalizam doo prodavnica Kupac ima neki problem ili pitanje, može kontaktirati Trgovca na broj telefona 0638684340, radnim danima od 14h do 22h., kao i elektronskim putem na e-mail novakovicluka84@gmail.com

Kupac je dužan da odmah po prijemu, pregleda isporučenu robu te da o svim eventualnim nedostacima odmah obavesti dostavljača.

Kupac (potrošač u smislu Zakona o zaštiti potrošača) može da izjavi reklamaciju elektronskim putem na e-mail adresu: novakovicluka84@gmail.com  ili na telefon 0638684340, ili pisanim putem na adresu sedišta Trgovca - Admirala Geprata 14, 11000 Beograd, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

Trgovac je dužan da Kupcu (potrošaču u smislu Zakona o zaštiti potrošača) izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem na e-mail koji je kupac dostavio potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Ovaj odgovor će sadržati odluku Trgovac da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od dana podnošenja reklamacije. Eventualno produženje roka za rešavanje reklamacije je moguće samo uz obaveštenje i saglasnost kupca.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, ​​​​​​​Discomaterijalizam doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja

 

10.2 Kupci koji se ne smatraju potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača

U slučaju Kupaca na koje se ne primenjuje Zakon o zaštiti potrošača, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima u vezi materijalnih nedostataka na proizvodima.

 1. Obaveštenja Kupaca

Ako Kupac ima bilo kakva pitanja ili primedbe u vezi sa sajtom Discomaterijalizam doo prodavnica, može iste uputiti na e-mail adresu  novakovicluka84@gmail.com

 1. Odricanje od odgovornosti

Uprkos trudu da ponuda bude što tačnija i ažurnija, može se desiti da se podaci o proizvodu promene toliko brzo da ih Trgovac ne može ispraviti ili izmeniti i da se još uvek neizmenjeni nađu na Discomaterijalizam doo prodavnici. Ukoliko dođe do narudžbine takvog proizvoda, Kupac će biti obavešten o promenama, a prodaja prekinuta.

 

U slučaju da pojedini proizvodi budu nedostupni, Trgovac će o tome obavesti Kupca i omogućiti mu da odustane od kupovine ili izvrši kupovinu drugog dostupnog proizvoda. Ukoliko je Kupac već platio proizvod koji nije dostupanbiće u mogućnosti da izabere drugi proizvod, da mu se vrati nastala novčana razlika ili izvrši povraćaj kompletnog iznosa.

 1. Tačnost podataka

Trgovac nastoji da informacije objavljene na Discomaterijalizam prodavnici održava tačnim i ažurnim, ali ne daje nikakve garancije niti obećanja da takve zaista i jesu, niti snosi bilo kakvu odgovornost niti posledice, direktne ili indirektne, proistekle iz pretpostavke Kupaca da informacija sa Discomaterijalizam doo prodavnice jesu tačne i ažurirane. U slučaju da Kupac primeti neku nepravilnost, može o tome obavestiti Trgovca na e-mail novakovicluka84@gmail.com  kako bi se izbegle eventualne neprijatnosti.

 1. Promene sajta

Trgovac zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, u celini ili delimično, modifikuje ili ukine ovaj sajt bez prethodnog upozorenja ili ograniči dostupnost sajta određenim licima ili geografskom području.

 1. Promena uslova korišćenja

Trgovac može bilo kada, bez prethodne najave izmeniti ili dopuniti ove uslove korišćenja.

U slučaju izmena Trgovac će sve Kupce obavestiti o izmenama putem e-mail-a i jasno uočljivih obaveštenja koji će biti objavljeni na internet stranici Discomaterijalizam doo prodavnice. U slučaju da bilo koje buduće promene ovih uslova budu podrazumevale umanjenje prava Kupca, Trgovac će tražiti od Kupca izričiti pristanak za nastavak korišćenja Discomaterijalizam doo online prodavnice.

Daljim korišćenjem bilo kojih usluga sajta, Kupca je saglasan da prihvata sva naknadno objavljena pravila i uslove korišćenja.

 1. Sudska nadležnost i primena prava Republike Srbije

U slučaju spora proisteklog iz primene ovih Opštih uslova i u vezi sa kupovinom proizvoda na internet stranici Discomaterijalizam doo prodavnica ugovorne strane će nastojati da reše spor mirnim putem. Ukoliko ugovorne strane ne reše spor mirnim putem, ugovara se nadležnost nadležnog suda u skladu sa pravom Republike Srbije. Ovi Opšti uslovi su sastavljeni i biće tumačeni u skladu sa pravom Republike Srbije. Na sve što nije regulisano ovim Opštim uslovima primenjivaće se relevantne odredbe prava Republike Srbije.

 

 

 1. Zaštita podataka o ličnosti

„U ime Discomaterijalizam doo obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Discomaterijalizam doo odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti”.

 

PRAVA I OBAVEZE KUPCA (POTROŠAČA U SMISLU ODREDBI ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA) KOD KUPOVINE NA DALJINU 

 

Poštovani Kupci,

 

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br 62/2014 i br 6/2016) kupovina preko naše internet stranice Discomaterijalizam doo prodavnica smatra prodajom na daljinu.

 

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo Kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja delatnosti) da odustane od Ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik.

 

Kada Kupac jednom porudžbenicom naruči više vrsta robe koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik.

 

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od Ugovora, izjavom koju daje na posebnom obrascu za odustanak od Ugovora zaključenog na daljinu

 

Prilikom odustanka, Kupac može, ali ne mora, da navede razloge zbog kojih odustaje. Kupac ima pravo da odustane od Ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. zakona o zaštiti potrošača.

 

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Direktne troškove vraćanja robe u slučaju odustanka snosi kupac. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Proizvodi se vraćaju Trgovcu na adresu: Discomaterijalizam doo, Admirala Geprata 14, 11000 Beograd

 

Kupac nema pravo da odustane od Ugovora u slučaju:

1) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;

2) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;

3) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;

4) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;

5) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;

6) isporuke alkoholnih pića čija je cena dogovorena u vreme zaključivanja ugovora o prodaji i čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana od dana zaključenja ugovora, a čija stvarna cena zavisi od promena cena na tržištu na koje trgovac ne može da utiče;

 

Kupac nema pravo na odustanak od ugovora ni u slučaju da su proizvodi otvoreni i konzumirani od strane kupca.

 

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova je način rešavanja sporova između potrošača i trgovca, posredovanjem ili arbitražom, u skladu sa zakonima kojima se uređuje posredovanje i arbitraža. Trgovac unapred prihvata vansudsko rešavanje eventualnih potrošačkih sporova.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom tj. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan , odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom Kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

 

Trgovac je u slučaju zakonitog odustanka od Ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Trgovcu, u zavisnosti od toga šta prvo nastupa.

Postupak u slučaju odustanka od ugovora zaključenog na daljinu

Pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu Kupac može ostvariti na sledeći način:

 

 1. Slanjem popunjenog obrasca - OBRAZAC O ODUSTANKU OD UGOVORA ZAKLJUČENOG NA DALJINU na adresu Trgovca ,Discomaterijalizam doo, Admirala Geprata 14, 11000 Beograd ili na e-mail novakovicluka84@gmail.com  u kom slučaju će Trgovac obavestiti Kupca o prijemu obrasca.